(HHT_Onlnie) Album đầu tay của Girls’ Generation - Baby Baby - đã bán được hơn 100,000 bản, và cũng dẫn đầu trong danh sách các album bán chạy nhất trong tháng 3.