Sáng 17- 4, Công ty 715 (Binh đoàn 15) tổ chức Đại hội Đại biểu công nhân viên chức (CNVC) đánh giá kết quả hoạt động năm 2012 và đề ra nhiệm vụ năm 2013.

Đại hội Công nhân viên chức Binh đoàn 15 năm 2013.

Công ty 715 hiện có 1.700 cán bộ, chiến sĩ, người lao động, với nhiệm vụ chăm sóc, quản lý, khai thác gần 300ha cà phê, trên 2000 ha cao su kinh doanh. Năm 2012, tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) công ty đã phát huy tinh thần thi đua lao động sản xuất, nâng cao trách nhiệm công việc, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Với giá trị sản xuất đạt 254,77 tỷ đồng; đạt 112% kế hoạch; doanh thu 242,015 tỷ đồng, đạt 115 % kế hoạch năm. Tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 7,5 triệu đồng/ người/ tháng. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa luôn được công ty quan tâm, nâng cao đời sống vật chất, tin thần cho CBCNV.

Năm 2013, ngoài đảm bảo các chế độ, chính sách cho CBCNV, Công ty 715 tiếp tục mở rộng diện tích vườn cây, chú trọng tuyển dụng người lao động DTTS tại chỗ, tập trung đầu tư chăm sóc, khai thác, thu hoạch cà phê, cao su, đẩy mạnh hiệu quả kinh tế vườn ao chuồng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, xây dựng, góp phần ổn định cuộc sống cho công nhân, người lao động và bà con địa phương.

Xuân Hoàng

Email Print Góp ý