(HNMO)- Theo tin từ BQLDA khí điện Cà Mau – Lilama, vào lúc 11h sáng ngày 28/5/2008, các kỹ sư nhà thầu Lilama cùng các chuyên gia nhà thầu cung cấp thiết bị (Simen) đã đánh lửa thành công tua bin khí số 1 nhà máy khí điện Cà Mau 2 (công suất 750 MW).