Nếu không cứu, dự án 1.318 xe buýt có nguy cơ phá sản. Nhưng 68 tỷ đồng vừa được chi cũng chưa chắc làm nên chuyện.