(VietNamNet) - Việc đưa tuyến đường tránh Nam Hải Vân qua địa bàn Đà Nẵng vào khai thác phải lùi lại nửa tháng vì bị lấn chiếm hành lang an toàn giao thông