Hoa Quỳnh

Muốn xem phải chịu khó rình

Nửa đêm Quỳnh nở lung linh trắng vàng

Cầu Kiều anh rón rén sang

Mỹ nhân mới rực đã tàn, uổng chưa?

Hoa Khế

Nhắc đến Khế ai chẳng thèm

Vừa chua vừa ngọt như em mặn mà

Thưa rằng quả kết từ hoa

Mấy ai biết được ngọc ngà trổ hương.

Bông Súng

Buổi trưa nắng lửa chang chang

Trần gian nát đá tan vàng như chơi

Tím than Bông Súng giữa trời

Khiến lòng lữ khách bồi hồi đó em!

Buồng cau

Còn trẻ thì em ửng vàng

Thanh xuân em nhớ đến chàng, em xanh

Về già trút bỏ hư danh

Trái tim em bỗng viên thành đỏ tươi.

Quả thông

Cây quân tử đứng giữa trời

Vươn trong giá rét mà chơi một mình

Bền gan thách đố tử sinh

Tội cô gái đẹp lén rình quả thông!

Bùi Chí Vinh