Lập thủ tục phá sản doanh nghiệp rất nhiêu khê. Luật buộc phải trả nợ cả đời nên chủ doanh nghiệp phá sản không ai muốn kinh doanh lại để rồi