Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có chướng ngại vật được đi trước.

Hẳn các bạn đã nhận biết phần lớn các trường hợp TNGT là xe đi ngược chiều đâm va vào nhau và tai nan xảy ra nhiều tại giao lộ do không thực hiện đúng quy tắc giao thông. Để bảo đảm ATGT, Luật Giao thông đường bộ 2008, tại Điều 17, Điều 24 đã quy định cụ thể vấn đề này với các nội dung sau đây mà các bạn lái xe cần quan tâm: 1. Quy định tránh xe đi ngược chiều: - Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau, người điều khiển phải giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình. - Các trường hợp phải nhường đường khi tránh nhau quy định như sau: + Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh để nhường đường cho xe kia đi. + Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc. + + Xe cơ giới đi ngược chiều nhau gặp nhau không được dùng đèn chiếu xa. 2. Quy định nhường đường tại nơi đường giao nhau: - Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến thì phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. - Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến thì phải nhường đường cho xe đi bên trái. - Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.