Ngày 7.11, tại Hà Nội, Bộ TT-TT tổ chức Hội nghị phổ biến luật Báo chí năm 2016 tới cán bộ quản lý báo chí, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí từ Thừa Thiên-Huế trở ra.

Luat Bao chi 2016 se duoc trien khai voi nhieu diem moi - Anh 1

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: Việc sửa đổi luật Báo chí nhằm khắc phục những nội dung bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn của luật Báo chí hiện hành…

Luật Báo chí 2016 tạo hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí, công tác báo chí, mang tính thời đại, xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí giai đoạn tới. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ các nội dung, trao đổi thảo luận các vấn đề nhằm thống nhất nhận thức để phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện luật Báo chí 2016 tại địa phương, đơn vị.

Luật Báo chí năm 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2017, gồm 6 chương, 61 điều (tăng 25 điều), trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của luật Báo chí hiện hành…

TTXVN