Tứ, nguyên cán bộ thi hành án TP Hà Nội, đã lừa bán “người yêu” quen tại TP HCM và bạn của người yêu. Quen mui, Tứ rủ người giúp việc và bạn lên Lạng Sơn “mua đồ” rồi bán họ sang Trung Quốc.