(VOV) - Dự báo, lũ trên các sông Quảng Bình tiếp tục xuống chậm, nhưng còn ở mức cao, các sông ở Hà Tĩnh và từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế tiếp tục lên.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương lúc 5h ngày 4/10, lũ các sông ở Quảng Bình đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Gianh tại Mai Hóa là 7,70m (lúc 0h/4), trên báo động 3: 1,20m, trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 2,73m (0h/4), trên báo động 3: 0,03m. Lũ các sông ở Hà Tĩnh và từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế đang lên. Trưa, chiều 4/10, lũ trên Sông La tại Linh Cảm lên mức 4,7m, trên báo động 1: 0,2m; Sông Gianh tại Mai Hóa xuống mức 6,5m, ở mức báo động 3; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,2m, ở mức báo động 2; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 5,7m, trên báo động 3: 0,2m; Sông Hương tại Huế lên mức 3,0m, dưới báo động 3 nửa mét và sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 4,2m, dưới báo động 3: 0,3m. Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập sâu ở vùng trũng, hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế./. Kiều Vân