Hanoinet - Người dân miền Trung thực sự lâm vào tình trạng kiệt quệ khi chỉ trong vòng một tháng, liên tiếp hết đợt này đến đợt khác khắp nơi lũ lịch sử nhấn chìm nhà cửa, tài sản.