QĐND Online - Cùng với các đơn vị trong Quân chủng, sáng 1-3, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 tổ chức ra quân huấn luyện năm 2012. Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Phó Chính ủy Hải quân, đại diện lãnh đạo, chính quyền huyện Yên Hưng- Quảng Ninh đã đến dự.

Tưng bừng khí thế ra quân huấn luyện của Lữ đoàn 147

Quán triệt sâu sắc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của trên, Lữ đoàn 147 xác định mục tiêu, nhiệm vụ huấn luyện gồm các bước: Đột phá vào huấn luyện cơ bản, làm chủ vũ khí thiết bị kỹ thuật, huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, nâng cao khả năng cơ động tác chiến dài ngày theo phương án trong điều kiện phức tạp...

Biểu diễn võ thuật

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 biểu diễn động tác nhảy qua vòng lửa

Phát biểu tại lễ, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật lưu ý, đơn vị cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý chí quyết tâm, tạo ra nhiều đột phá về chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật mới, huấn luyện các phương án bảo vệ chủ quyền, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sỹ mới, hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tin, ảnh: Trọng Thiết