(NDHMoney) Jason Alper - một nghệ sĩ, nhà thiết kế người Anh vừa có buổi triển lãm tại Los Angeles trong đó trưng bày các bức tranh được thay các chi tiết bằng biểu tượng của Louis Vuitton.

Jason đã đưa biểu tượng LV vào 8 bức tranh nổi tiếng của các tác giả từ Leonard de Vinci cho tới Rene Magritte. Giải thích về các tác phẩm của mình, Jason nói: "Đơn giản, tôi chỉ cố gắng để làm cho mọi người mỉm cười khi họ nhìn vào các tác phẩm của tôi."