Đều đặn hơn 20 năm nay, người giáo già Văn Đình Thanh vẫn giữ nhịp đàn để những ca khúc đi cùng năm tháng theo đám trẻ trưởng thành và đi xa.

Mỗi ca khúc là một bài học đầy cảm xúc về giai đoạn lịch sử đáng tự hào của dân tộc Việt Nam. Lão nông Văn Đình Thanh (ông Năm), và lớp học đặc biệt của mình đã làm môn Lịch Sử khô khan, khó nhớ trở thành niềm yêu thích của học sinh trường làng.