Hôm qua (13/4), Bộ Tư pháp long trọng tổ chức lễ bàn giao công tác giữa đồng chí Hà Hùng Cường - nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Long trong ban giao nhiem vu Bo truong Tu phap - Anh 1

Đồng chí Hà Hùng Cường - nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong lễ bàn giao công tác.

Trước đó, ngày 9/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Thành Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 738/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với ông Lê Thành Long.

Chứng kiến lễ bàn giao về phía các Ban đảng, cơ quan Trung ương có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ.

Về phía Bộ Tư pháp có Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cùng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp.

Trình bày dự thảo Biên bản bàn giao công tác, Thứ trưởng kiêm Chánh Văn phòng Bộ Trần Tiến Dũng điểm lại tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành nhiệm kỳ 2011 - 2015, định hướng nhiệm kỳ 2016 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2016.

Riêng việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, trong tổng số 24/112 nhiệm vụ của Bộ Tư pháp có thời hạn phải hoàn thành 4 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức thực hiện xong 16 nhiệm vụ, đạt 66,7%.

Dự thảo Biên bản bàn giao cũng đề cập đến tình hình công tác tổ chức cán bộ, tình hình tài sản và ngân sách, tình hình tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan Bộ.

Trong đó nhấn mạnh Bộ Tư pháp đã tích cực triển khai chính sách tinh giản biên chế với việc 34/37 đơn vị hoàn thành xây dựng Đề án, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để xây dựng Đề án tinh giản biên chế chung của Bộ Tư pháp và đã thực hiện tinh giản biên chế được 40 trường hợp của năm 2015, những tháng đầu năm 2016.

Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị góp ý bổ sung một số nhiệm vụ đã hoàn thành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường như tiếp nhận, bàn giao thành công hệ thống tổ chức cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ sang Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế các bộ, ngành; cơ sở vật chất được tăng cường rất nhiều; đầu tư bài bản cho các trường trung cấp luật để đào tạo cán bộ tư pháp cơ sở; thiết lập được kỷ cương, kỷ luật, nghiêm minh của người đứng đầu; thực hiện một số nhiệm vụ mới được giao trong điều kiện còn nhiều phức tạp; quan tâm bồi dưỡng thế hệ cán bộ trẻ...

Các đại biểu cơ quan Trung ương, các Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị chúc nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường sức khỏe, hạnh phúc, đồng thời gửi gắm tin tưởng tân Bộ trưởng Lê Thành Long sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình duy trì, gìn giữ, phát huy các thành tích, kết quả đã đạt được, đưa Bộ, ngành Tư pháp phát triển ngày càng vững mạnh.

Phát biểu bàn giao, nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhắn nhủ Bộ trưởng Lê Thành Long tiếp tục gương mẫu thực hiện khẩu hiệu “đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, phát triển”.

Thẳng thắn nhận trách nhiệm đối với những tồn tại, yếu kém, Bộ trưởng cũng chia sẻ một số kinh nghiệm tâm huyết như tập trung toàn tâm, toàn ý cho công việc của Bộ; biết chớp thời cơ, tranh thủ sự phối kết hợp của các bộ, ngành; dùng đúng người, đúng việc, phát huy sở trường của mỗi cán bộ.

Nhận bàn giao từ nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết sẽ tiếp thu và cam kết thực hiện đầy đủ các ý kiến căn dặn trên, nhất là sẽ toàn tâm, toàn ý cho công việc của Bộ, ngành Tư pháp.

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của nguyên Bộ trưởng đối với Bộ, ngành Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định, đây thực sự là những nền tảng tạo sự yên tâm cho người kế nhiệm và xin hứa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Bộ trưởng Lê Thành Long nêu một số công việc cần ưu tiên tới đây là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật sao cho phù hợp hơn, khả thi hơn với yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội, gắn kết với tổ chức thi hành pháp luật; đảm bảo hài hòa giữa xã hội hóa một số hoạt động tư pháp và công cụ quản lý nhà nước; tiếp tục củng cố cơ sở vật chất của Bộ, ngành, tạo thuận lợi trong thực hiện công tác chuyên môn; khai thông mối quan hệ với các bộ, ngành khác để công tác của Bộ, ngành Tư pháp được suôn sẻ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp; quan tâm hơn đến đời sống của đội ngũ cán bộ...

H Thư