Không chỉ diễn viên mới cần được lồng tiếng, âm thanh về các đồ vật, dung cụ trong phim cũng được tái hiện rất công phu.

Hoài Thanh - Khải Trần