Hai tên cướp áo mưa trùm kín người chạy xe đến trước cửa tiệm vàng Hùng Vỹ. Đậu xe bên ngoài, cả hai bước vào móc ra 2 khẩu súng. Mọi người hốt hoảng bỏ chạy. Cùng lúc đó, cánh cửa sắt được kéo, tất cả 7 người trong tiệm như cá nằm trên thớt, chỉ cần một cử động nhẹ là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hai tên cướp không ngờ, trong cửa tiệm còn có rất nhiều người "không sợ chết"...