Câu hỏi ấy được hàng trăm hộ dân ở xã Lợi Bình Nhơn và người dân thị xã Tân An (Long An) đặt ra với chính quyền địa phương từ nhiều năm nay.