Bằng bản năng làm mẹ, lợn lòi mẹ một mình đuổi cả đàn báo đốm, sư tử và chó rừng ra khỏi lãnh địa, bảo vệ con mình khỏi nguy hiểm.

Cảnh tượng được ghi lại trên một cánh đồng cảo miền châu Phi.

Một con lợn lòi mẹ đang cùng đàn con của nó kiếm ăn chăm chỉ bị một đàn chó rừng, và đôi báo đốm đói khát đang lăm le ăn thịt.

Nhận thấy nguy hiểm, lợn lòi mẹ lao vào đàn chó rừng châu Phi với tốc độ kinh hoàng. Trước sự hung hãn đầy bản năng của lợn lòi mẹ, đàn chó rừng cũng phải cúp đuôi tháo chạy.

Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn còn rình rập khi lợn lòi mẹ tập trung đánh đuổi đàn chó rừng thì 2 con báo đốm rình mò đàn con. Đứng trước con mồi đang hung hăng bảo vệ đàn con, 2 con báo đốm tuy có tốc độ gấp đôi lợn lòi cũng phải chùn bước. Thêm vào đó, vài con sư tử cái nữa tiếp cận mẹ con chúng. Hai con sư tử cái đã quắp được 1 con lợn lòi con, tách nó ra khỏi người mẹ hung hãn.

Nhưng nhờ bản năng sinh tồn lợn lòi con chống trả quyết liệt giúp nó thoát nạn và kịp chạy về với gia đình của mình.

Theo NatGeo Wild