Tổng công ty Điện lực TKV vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017. Theo đó, trong khi doanh thu tăng từ 1.457 tỷ đồng lên 1.780 tỷ đồng (tăng 22% so với quý I/2016), lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty lại sụt giảm mạnh từ 187 tỷ đồng xuống 35 tỷ đồng (giảm 81% so với cùng kỳ năm 2016).

Loi nhuan quy I/2017 cua Dien luc TKV giam manh - Anh 1

Ảnh Internet

Nguyên nhân chính cho kết quả nêu trên là do chi phí tài chính tăng mạnh, từ 92 tỷ đồng lên tới 175 tỷ đồng, trong đó lãi tiền vay là gần 98 tỷ đồng và chênh lệch tỷ giá là 71 tỷ đồng.

Hoàng Việt

Hoàng Việt