Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2016 của tập đoàn SCG, mức độ tăng trưởng lợi nhuận của tập đoàn này phần lớn từ ngành hóa dầu.

Mới đây, ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn SCG đã công bố kết quả kinh doanh trong quý 3/ 2016.

Theo đó, doanh thu từ hoạt động bán hàng của tập đoàn này giảm 5%, còn 65.598.125 triệu đồng (3.012 triệu USD). Nguyên nhân được nhận định là do giảm giá dầu và mức giảm sản lượng cũng như giá thành xi măng, đồng thời giảm 4% so với quý trước do ảnh hưởng của thời vụ.

Loi nhuan qui 3/2016 cua SCG tang 57% - Anh 1

Ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành SCG công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2016.

Tuy nhiên, lợi nhuận trong quý này lại đạt được 8.806.875 triệu đồng (404 triệu USD), tăng trưởng 57% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh của ngành hóa dầu. Trong đó bao gồm cả tài sản thuế thu nhập hoãn lại xấp xỉ 1.125.000 triệu đồng (52 triệu USD) và mức giảm 12% so với quý trước trong lĩnh vực xi măng, do tác động của yếu tố thời vụ làm giảm hiệu quả hoạt động của lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, doanh thu từ hoạt động bán hàng của SCG trong quý đạt mức 3.766.885 triệu đồng (173 triệu USD), giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Song, trong 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu từ hoạt động bán hàng của tập đoàn này tại Việt Nam lại khá ổn định, đạt 10.979.163 triệu đồng (498 triệu USD).

Được biết, SCG là một trong những tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á, hoạt động đa ngành, tập trung vào 3 lĩnh vực chính là xi măng, vật liệu xây dựng, hóa dầu và bao bì.

T.Huế