Doanh thu tăng 11% nhưng giá vốn chỉ tăng 6% dẫn đến lợi nhuận gộp của NNC trong quý III/2016 tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý III đạt 148 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2015. Doanh thu tăng 11% nhưng giá vốn chỉ tăng 6% dẫn đến lợi nhuận gộp của NNC trong quý III/2016 tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Loi nhuan NNC tang 55% so voi 9 thang cung ky - Anh 1

Nguồn: BCTC NNC

Ngoài ra, do thuế thu nhập doanh nghiệp cũng được giảm từ 22% xuống còn 20% là nguyên nhân đã giúp NNC đạt 45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 18% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, NNC đạt 414 tỷ đồng doanh thu, tăng 18%. Lợi nhuận sau thuế 136 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, sau 9 tháng 2016, tổng tài sản của NNC cũng tăng 22,75% so với đầu năm. Nguyên nhân là NNC đã đầu tư vốn vào công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương với tổng số tiền 103 tỷ đồng. Ngoài ra, các tài sản khác không có nhiều thay đổi.