Nếu theo đúng tiến độ UBND TP đặt ra với Sở GTVT - thì dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 sẽ được thông xe kỹ thuật trước Tết Kỷ Sửu - 2009. Tuy nhiên đến này 6.1, dự án đang gặp khó do công tác GPMB quá chậm.