Người tham gia giao thông trên đường giờ đây thường xuyên phải “giật mình” khi phải nghe những tiếng còi xe “hạng nặng”...Chi tiết...