Kể từ hôm nay, chủ đầu tư các dự án chung cư vi phạm ở TP HCM sẽ trả lại khách hàng tiền “thành ý“ mua nhà tại Sky Garden và Blue Diamond...