Những phụ nữ trong thời gian mang thai quá lo nghĩ về cái bụng bầu của mình sẽ gia tăng nguy cơ đẻ non. Xem chi tiết...