Lần đầu tiên, vấn đề chống chủ nghĩa khủng bố hạt nhân được đưa vào chương trình nghị sự chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh hạt nhân đang diễn ra ở Mỹ.

Hội nghị Thượng đỉnh hạt nhân 2016 đã thảo luận về biện pháp ngăn chặn các phần tử khủng bố đánh cắp, thu thập nguyên liệu hạt nhân, tăng cường các biện pháp chống nạn buôn lậu chất liệu nguy hiểm và tìm cách giảm các kho dự trữ uranium được làm giàu trên thế giới.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn đề cập về biện pháp tăng cường an ninh mạng của các trung tâm điện hạt nhân. Những biện pháp này được đưa ra chỉ hơn 1 tuần sau loạt vụ khủng bố kinh hoàng tại Brussels (Bỉ) và nhất là từ cảnh báo của Cơ quan chống khủng bố châu Âu về nguy cơ các nhà máy điện hạt nhân của Bỉ bị tấn công mạng.