Theo Thanh tra Chính phủ, trong 3 tháng đầu năm 2016, toàn ngành đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính và 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 4 vụ, 6 đối tượng có hành vi tham nhũng với số tiền 3,1 tỉ đồng.

Lo dien 4 vu co hanh vi tham nhung trong 3 thang dau nam - Anh 1

Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 23.351,4 tỉ đồng và 1.973,5 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 731,5 tỉ đồng và 335,6 ha đất, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 22.619,9 tỉ đồng và 1.637,9 ha đất; ban hành 60.661 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 642,7 tỉ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 156 tập thể, 34 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ việc, 5 đối tượng.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 65.662 lượt công dân với 35.428 vụ việc; có 906 đoàn đông người (giảm 17,3% về số lượt người và 20% về số đoàn đông người so với cùng kỳ 2015).

Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm, ngành Thanh tra đã phát hiện 4 vụ, 6 đối tượng có hành vi tham nhũng với số tiền 3,1 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi 196 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 3 cá nhân, xử lý hình sự 3 vụ, 5 đối tượng. Qua điều tra tội phạm, cơ quan chức năng khởi tố 24 vụ, 39 đối tượng có hành vi tham nhũng.

Lo dien 4 vu co hanh vi tham nhung trong 3 thang dau nam - Anh 2

Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ phát biểu trong cuộc họp báo Thanh tra chính phủ quý I/2016, sáng ngày 14.4.2016. Ảnh. T.An

Các vụ việc tham nhũng này xảy ra tại Trung tâm tư vấn đầu tư dịch vụ việc làm thuộc BQL kinh tế Chân Mây (Lăng Cô, Thừa Thiên Huế) liên quan đến vi phạm cố ý làm trái quy định về kinh tế; tại Trung tâm phát triển quỹ đất Đam Rông (Lâm Đồng) sai phạm trong công tác tài chính, bồi thường dự án; vụ việc ở xã Ngọc Định (Ngọc Quán, Đồng Nai) có dấu hiệu tham ô trong công tác tài chính kế toán; cơ quan thanh tra cũng phát hiện vi phạm trong việc đào đập, dồn điền đổi thửa ở xã Đội Bình (Ứng Hòa, Hà Tây - Hà Nội).

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương cũng đã kiểm tra 806 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 2 đơn vị vi phạm; tiến hành 232 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 14 vụ việc vi phạm, xử lý 3 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 1,8 tỉ đồng.

Về kế hoạch công tác quý II/2016, ngành thanh tra tập trung thực hiện việc ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2016, chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và khi được giao; thanh tra lại theo đúng quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

Clip: Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu trong cuộc họp báo Thanh tra chính phủ quý I/2016, sáng ngày 14.4.2016: