(VTC News)-Bên cạnh các logo đầy ý nghĩa, mỗi kỳ SEA Games còn có các hình ảnh của linh vật hết sức ngộ nghĩnh.

Linh vật của kỳ SEA Games 16 (Philippines).

Linh vật của kỳ SEA Games 17 (Singapore).

Linh vật của kỳ SEA Games 18 (Thái Lan).

Linh vật của kỳ SEA Games 19 (Indonesia).

Linh vật của kỳ SEA Games 20 (Brunei).

Linh vật của kỳ SEA Games 21 (Malaysia).

Linh vật của kỳ SEA Games 22 (Việt Nam).

Linh vật của kỳ SEA Games 23 (Philippines).

Linh vật của kỳ SEA Games 24 (Thái Lan).

Linh vật của kỳ SEA Games 25 (Lào).

Linh vật của kỳ SEA Games 26 (Indonesia).

Hương Bộc - Tuyết Mai (tổng hợp)