TPO - Để kịp thời động viên tinh thần và đem lại không khí Tết cho cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Lữ đoàn Đặc công 429 đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động đón xuân tươi vui, lành mạnh tại đơn vị, như thi gói bánh chưng Tết, phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi các trò chơi dân gian…

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 1

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 2

Xuân Bính Thân 2016, nhiều người lính ở Lữ đoàn Đặc công 429 (Binh chủng Đặc công) gác lại niềm vui đón xuân bên gia đình, người thân để làm nhiệm vụ trực Tết tại đơn vị.

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 3

Để kịp thời động viên tinh thần và đem lại không khí Tết cho cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Lữ đoàn Đặc công 429 đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động đón xuân tươi vui, lành mạnh tại đơn vị, như thi gói bánh chưng Tết, phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi các trò chơi dân gian…

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 4

Đẩy gậy.

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 5

Hào hứng kéo co

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 6

Thi gói bánh chưng.

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 7

Giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 8

Xuân Bính Thân 2016, nhiều người lính ở Lữ đoàn Đặc công 429 (Binh chủng Đặc công) gác lại niềm vui đón xuân bên gia đình, người thân để làm nhiệm vụ trực Tết tại đơn vị.

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 9

Để kịp thời động viên tinh thần và đem lại không khí Tết cho cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Lữ đoàn Đặc công 429 đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động đón xuân tươi vui, lành mạnh tại đơn vị, như thi gói bánh chưng Tết, phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi các trò chơi dân gian…

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 10

Đẩy gậy.

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 11

Hào hứng kéo co

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 12

Thi gói bánh chưng.

Linh Dac cong dau vat vui xuan - Anh 13

Giao lưu văn hóa, văn nghệ.