Nếu coi việc dập tắt một đám cháy như một cuộc chiến thì vị tướng - người chỉ huy chữa cháy, điều binh khiển tướng đứng ra chặn đứng lưỡi “giặc lửa” có vai trò quyết định thành bại.