TPO - Ngày 15 - 10, lũ ống, lũ quét tràn về, gây ngập tại nhiều địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Mực nước sông Ngàn Phố cuồn cuộn đổ từ thượng nguồn về. Thế nhưng, bất chấp lũ lớn, nhiều người dân vẫn liều mình vớt củi.

Liều mình vớt củi giữa dòng lũ lớn >> Hà Tĩnh lại chìm trong biển nước TPO - Ngày 15 - 10, lũ ống, lũ quét tràn về, gây ngập tại nhiều địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Mực nước sông Ngàn Phố cuồn cuộn đổ từ thượng nguồn về. Thế nhưng, bất chấp lũ lớn, nhiều người dân vẫn liều mình vớt củi. Minh Thùy