Cúp Quốc gia Vinakansai-Cement đang trở thành "sân phụ" đối với nhiều đội bóng năm nay. Những khó khăn, khắc nghiệt tại Vleague cũng như những "cửa ải" khó vượt tại sân chơi khu vực đã khiến các đội bóng e dè hơn.