TP - Nhận được giấy báo tử, gia đình và người thân nhà liệt sĩ Nguyễn Viết Thuấn vô cùng đau xót. Họ đã lập bàn thờ, mời nhà ngoại cảm đi tìm và bốc hài cốt ngôi mộ liệt sĩ vô danh từ miền Nam về. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, gần 40 năm sau, tình cờ người thân tìm được thông tin ông còn sống và đón về trong niềm hạnh phúc vỡ òa.