ND - THX dẫn kết quả sơ bộ cuộc bầu cử QH Lát-vi-a ngày 2-10, do ủy ban bầu cử (SIK) nước này công bố sáng 3-10 cho biết, liên minh Đoàn kết của Thủ tướng đương nhiệm V.Đôm-brốp-xkít tạm dẫn đầu, với ít nhất 60,26% số phiếu ủng hộ.

Theo SIK, với khoảng 75% số phiếu đã kiểm, có năm đảng giành đủ số phiếu (ít nhất 5%) để có đại diện tại cơ quan lập pháp Lát-vi-a khóa mới gồm 100 ghế. Đảng đối lập Trung tâm Hòa hợp (SC) lớn nhất Lát-vi-a về thứ hai, với 23,92% số phiếu bầu. Thủ tướng V.Đôm-brốp-xkít tuyên bố sẵn sàng duy trì liên minh cầm quyền để thành lập chính phủ mới, với nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là thông qua ngân sách năm 2011. Khoảng 62,6% trong số 1,6 triệu cử tri Lát-vi-a đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 2-10.