Mỗi tỉnh phát triển như một quốc gia... Thi nhau làm sân bay, cảng biển nước sâu, làm nhà ga, làm đường... Tốn kém kinh khủng. Đầu tư hàng nghìn tỉ đồng, trong khi hiệu quả thì “quá thấp” - nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của QH Võ Kim Cự phát biểu nghị trường.

Lien ket moi tao nen suc manh - Anh 1

Nhưng tốn kém và thiếu hiệu quả của tình trạng đầu tư ồ ạt, đầu tư lấy được không phải chỉ là tốn kém, thiếu hiệu quả.

Hậu quả còn là sự phân tán nguồn lực, là sự mất cân đối giữa tiềm năng nguồn lực và một năng suất lao động thấp.

Nhưng không chỉ có đầu tư vĩ mô, các địa phương này còn phát triển công nghiệp, xây nhà máy, tạo cùng nguyên liệu hết sức tự phát. 14 tỉnh có chung vùng nguyên liệu là 14 vùng kinh tế riêng biệt, cát cứ, thậm chí cạnh tranh nhau kiểu dìm hàng.

Và nguyên do, là từ sự thiếu đồng bộ trong quy hoạch, là vì thiếu một nhạc trưởng, thiếu cái nhìn tổng thể.

Nhưng vấn đề lại ở chỗ không phải bây giờ nguyên do thiếu liên kết, thiếu tổng thể mới được đặt ra.

Chúng ta đã có những bài học đắt đỏ từ mía đường, từ dâu tằm tơ, từ ximăng lò đứng... mà cả quy hoạch lẫn phát triển phần nhiều tự phát.

Thật khó để nói là “học” khi gắn với nó là hàng nghìn tỉ đồng đầu tư lãng phí, thiếu hiệu quả. Và lớn hơn, một nền kinh tế dàn hàng ngang, nắm tay nhau để níu tay nhau.

Hôm nay, trước diễn đàn QH, chúng ta nhìn thấy những...bài học đó, và cái cần làm là phải thay đổi nó.

Bản kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế vừa được Chính phủ trình ra QH thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc tái cơ cấu nền kinh tế. Tinh thần chính của tái cơ cấu sẽ là tập trung tăng năng suất lao động và hiệu quả đầu tư, không chạy theo số lượng và thành tích.

Ngoài việc truyền cảm hứng cho các địa phương, cho người dân, Chính phủ còn phải thiết chế để ràng buộc được bằng những kế hoạch tổng thể, các mối liên kết ngành, liên kết vùng. Chẳng hạn vùng nguyên liệu 5 - 7 tỉnh nếu được kết hợp sẽ làm nên sức mạnh, tránh được kiểu cạnh tranh thiếu lành mạnh.

ĐÀO TUẤN