NDĐT- Cục Điện ảnh cho biết, Liên hoan phim Việt Nam sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 10 tại Quảng Ninh thay vì tháng 12 như mọi năm, để kỷ niệm ngày thành lập tỉnh.

Trao cờ LHP cho tỉnh Quảng Ninh tại LHP 17.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 trong thời gian năm ngày trong quý 4 năm 2013, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Ban Giám khảo của Liên hoan Phim trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; Xây dựng Đề án tổ chức Liên hoan Phim, Điều lệ, Chương trình và lập Dự trù kinh phí tổ chức Liên hoan Phim.

Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, LHP Việt Nam lần thứ 18 sẽ được tổ chức vào khoảng cuối tháng 10 nhân dịp 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. LHP là cơ hội để các nghệ sĩ nhìn vào năng lực, khả năng của mình. Tìm kiếm và khuyến khích tài năng trẻ cũng là một trong những mục đích của LHP.

Bà Ngô Phương Lan khẳng định, mỗi lần tổ chức LHP là yêu cầu lại cao hơn, phải làm chuyên nghiệp hơn, đi vào thực chất các hoạt động điện ảnh. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay mỗi khi tổ chức LHP là số lượng phim Việt Nam sản xuất trong mỗi năm không nhiều, chỉ khoảng chưa đầy 20 phim, gồm cả phim thương mại và nghệ thuật, trong khi nguồn tiền của Nhà nước đầu tư cho sản xuất phim truyện nhựa ngày càng ít.

LINH THU