(HHT_Online) Khi Kim Kê – Bách Hoa của Trung Quốc vừa khép lại thì Kim Mã (Đài Loan) lại chuẩn bị khai cuộc. Như HHT đã đưa tin, các đề cử cho liên hoan phim đã được xác định. Đến giờ phút này, “Sắc, giới” của đạo diễn Lý An đang dẫn đầu các đề cử.