Không chỉ là lần đầu tiên, Liên hoan phim ASEAN còn mang ý nghĩa đặc biệt vì là một trong những sự kiện đánh dấu kỷ niệm lần sinh nhật thứ 40 của tổ chức này.Chi tiết...