(VOH) - Nhằm tô đậm quá trình xây dựng, những thành tựu nổi bật của các xã xây dựng nông thôn mới từ khi thực hiện đề án đến nay, Sở VH – TT - DL TPHCM đã chính thức phát động liên hoan ảnh các xã nông thôn mới TPHCM năm 2014.

Với chủ đề “Nông thôn mới trên TPHCM”, các tác phẩm sẽ tập trung thể hiện các công trình mới làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngoại thành theo 19 tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia. Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở VH-TTDL TP nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa về liên hoan ảnh lần này:

Liên hoan lần này mời gọi các tác giả sáng tác ảnh tại 56 xã xây dựng nông thôn mới thuộc 5 huyện ngoại thành TPHCM. Mỗi bộ ảnh gồm từ 20 đến 30 tác phẩm, là ảnh màu hoặc đen trắng; mỗi tập thể gửi tối thiểu 1 bộ ảnh dự thi cho địa phương mình và các cá nhân gởi tối đa không quá 3 bộ ảnh tham gia. Tác phẩm dự thi gởi về phòng Tuyên truyền, cổ động triển lãm - Trung tâm Thông tin triển lãm TPHCM, số 54 Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Ban tổ chức nhận tác phẩm từ nay đến ngày 2/5/2014.