CTCP LICOGI13 - Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC), công ty con của CTCP LICOGI13 (HNX: LIG) vừa trúng thầu gói thầu “Xử lý nền móng công trình Trung tâm Thương mại, dịch vụ công cộng và nhà ở Diamond Flower Tower” tại ngã tư đường Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Tổng giá trị hợp đồng là 110 tỷ đồng, thời gian thực hiện 185 ngày.

LICOGI 13-FC hiện có vốn điều lệ 30 tỷ đồng (sắp tăng lên 50 tỷ đồng), là 1 trong 3 công ty con của LIG, hiện do LIG nắm 51% vốn. Được biết, quý I, doanh thu của LIG (bao gồm công ty mẹ và các công ty con) đạt trên 112,9 tỷ đồng, đạt 18,82% kế hoạch năm, tăng trưởng 139% so với cùng kỳ năm 2009; lợi nhuận trước thuế hơn 9,2 tỷ đồng, đạt 18,84% kế hoạch năm, tăng trưởng 284% so với cùng kỳ năm 2009 . Kết quả doanh thu và lợi nhuận trên hoàn toàn từ hoạt động xây lắp; lĩnh vực kinh doanh bất động sản sẽ phát sinh doanh thu và lợi nhuận từ quý II/2010.