Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ.Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 17-11:

Sáng : Các luật sư ĐÀO THỊ THUẬN (dân sự, hình sự), TRẦN VÂN LINH (dân sự, hình sự).

Chiều: Luật sư NGUYỄN HỮU DANH (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Ba, 18-11:

Sáng: Các luật sư ĐẶNG TRƯỜNG THANH (dân sự, hình sự, lao động, kinh tế), LÊ DŨNG (dân sự, hình sự).