Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2016...

Lich tra co tuc cua doanh nghiep niem yet tu 4-10/10 - Anh 1

Sơ đồ giao dịch của cổ phiếu SMT trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2016.

* Ngày 4/10/2016, Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường (mã SMT-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 5/10/2016, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) chi trả cổ tức lần một năm 2016 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng).

* Ngày 5/10/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 6/10/2016, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015-2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 6/10/2016, Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 7/10/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII (mã LGC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 6,4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 640 đồng).

* Ngày 10/10/2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (mã VMI-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).