Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2016...

Lich tra co tuc cua doanh nghiep niem yet tu 20-24/6 - Anh 1

Biểu đồ giao dịch của cổ phiếu VC3 trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2016.

* Ngày 20/6/2016, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Ngày 20/6/2016, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) trả cổ tức phần còn lại của năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 20/6/2016, Công ty Cổ phần Everpia (mã EVE-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 20/6/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 20/6/2016, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) chi trả cổ tức đợt 3/2015 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng), trong đó: chi trả cổ tức đợt 3/2015: là 10% và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 là 30%.

* Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSE) thông báo về việc thay đổi ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền sang ngày Ngày 20/6/2016 thay vì ngày 6/5/2016 như đã thông báo do TCT chưa ấn định được thời gian cụ thể để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2016 và nguồn tiền để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

* Ngày 21/6/2016, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/6/2016, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc (mã TET-HNX) chi cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 22/6/2016, Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 22/6/2016, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (mã TDN-HNX) chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 22/6/2016, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 22/6/2016, Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (mã ACC-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 23/6/2016, Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (mã KMT-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng).

* Ngày 23/6/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (mã KHA-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2015 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 23/6/2016, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang (mã SKG-HOSE) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 23/6/2016, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).

* Ngày 23/6/2016, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 3/2015 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 24/6/2016, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu nhận 1.600 đồng).

* Ngày 24/6/2016, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 24/6/2016, Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (mã PMS-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 24/6/2016, Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 24/6/2016, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương (mã VNT-HNX) chi bổ sung cổ tức 2015 bằng tiền thêm 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 24/6/2016, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu hàng không (mã ARM-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 20,50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.050 đồng).

* Ngày 24/6/2016, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2015 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 24/6/2016, Công ty cổ phầm Vicem Bao bì Hải Phòng (mã BXH-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 24/6/2016, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) chi trả cổ tức bổ sung năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 24/6/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (mã UIC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 24/6/2016, Công ty Cổ phần Santomas Việt Nam (mã SVJ-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỉ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).