Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2016...

Lich tra co tuc cua doanh nghiep niem yet tu 14-21/10 - Anh 1

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PVB trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2016.

* Ngày 14/10/2016, Công ty Cổ phần phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 14/10/2016, Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần phần (mã GAS-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 14/10/2016, Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 14/10/2016, Công ty Cổ phần Bọc ống dầu khí Việt Nam (mã PVB-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (mã VMI-HNX) thông báo việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu VMI (ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2016) sang ngày 14/10/2016 thay vì ngày 10/10/2016 do khách quan nên Công ty chưa chuẩn bị đủ số tiền trả cổ tức cho cổ đông.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (mã ACM-HNX) thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu ACM (ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2016) sang ngày 16/10/2016 thay vì ngày 29/7/2016 như đã công bố do công ty đang dừng hoạt động sản xuất, khắc phục triệt để sự cố rò rỉ nước thải ra môi trường và đón tiếp đoàn Thanh tra theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Việc tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian này đã làm thiếu hụt nguồn tài chính đã được sắp xếp từ trước cho việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015.

* Ngày 17/10/2016, Công ty Cổ phần dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 17/10/2016, Công ty Cổ phần Pacific Dinco (mã PDB-HNX) trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền và tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) trong đó: 15% cổ tức đợt 2/2015 và 5% tạm ứng cổ tức đợt 1/2016.

* Ngày 17/10/2016, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ Thuật (mã IJC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng).

* Ngày 17/10/2016, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) thanh toán cổ tức 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) - trong đó, trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2015 với tỷ lệ 15% và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 15%.

* Ngày 17/10/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (mã DIH-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 18/10/2016, Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (mã HCC-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 18/10/2016, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 20/10/2016, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 20/10/2016, Công ty Cổ phần phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 21/10/2016, Công ty Cổ phần phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 21/10/2016, Công ty Cổ phần phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã TIG-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 21/10/2016, Công ty Cổ phần phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 21/10/2016, Công ty Cổ phần phần Đá Thạch anh Cao cấp VCS (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Hà Anh