Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2016...

Lich tra co tuc cua doanh nghiep niem yet tu 1-10/12 - Anh 1

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NHP trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2016.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (mã NHP-HNX) thông báo việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu NHP (ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2016) sang ngày 1/12/2016 thay vì ngày 30/12/2016 do công ty đã chuẩn bị được nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông.

* Ngày 5/12/2016, Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (mã LCD-HNX) trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng).

* Ngày 5/12/2016, Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Vinafreight (mã VNF-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2016 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP-HOSE) tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (mã DNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 9/12/2016, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 9/12/2016, Công ty Cổ phần phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).

Hà Anh