Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2013.

Diễn biến giá cổ phiếu DRL trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

* Ngày 27/5/2013, Công ty Cổ phần Thủy điện – điện lực 3 (mã DRL -HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2012 bằng tiền với tỷ lệ 11,75%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.175 đồng).

* Ngày 27/5/2013, Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Tp. \Hà Nội (mã TPH -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 600 đồng).

* Ngày 27/5/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (mã TKC -HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2011 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 28/5/2013, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (mã TVD -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 28/5/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (mã UIC -HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 28/5/2013, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (mã VIP -HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng).

* Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE -HOSE) thông báo thay đổi ngày trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) sang ngày 28/5 thay vì ngày 10/5 như đã thông báo nhằm cân đối vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Ngày 29/5/2013, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC -HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 30/5/2013, Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (mã VBH -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 30/5/2013, Công ty Cổ phần miền Đông (mã MDG -HOSE) chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 30/5/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (mã VC9 -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 30/5/2013, Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật (mã VPK -HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2000 đồng).

* Ngày 30/5/2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO (mã DMC -HOSE) thanh toán nốt cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 30/5/2013, Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/5/2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (mã PVG -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng).

* Ngày 30/5/2013, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP -HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 35% (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC -HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2012 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã MBB-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.Hà Nội (mã EBS -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM -HOSE) trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và ôtô Trường Long (mã HTL -HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được 500 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy dầu khí (mã PXS -HOSE) thanh toán phần còn lại của cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT -HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng) và tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (mã D2D -HOSE) chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Công trình 6 (mã CT6 -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (mã GSP -HOSE) chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP -HOSE) trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1 -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Dịch vụ hạ tầng mạng (mã NIS -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông (mã LTC -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL -HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2012 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6 -HNX) Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng (mã TXM-HNX) trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2011 với tỷ lệ 1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng) và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).