DHA chốt quyền cổ đông trả cổ tức bằng tiền. TRI xin ý kiến cổ đông hủy niêm yết.

DHA - CTCP Hóa An: Chốt quyền cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Cổ tức được thanh toán vào 20/12. Năm nay công ty dự kiến trả cổ tức 20%.

TRI - CTCP Nước Giải khát Sài Gòn: Giao dịch không hưởng quyền xin ý kiến cổ đông hủy niêm yết tự nguyện. Công ty đã lỗ 5 quý liên tiếp với lỗ lũy kế hơn 262 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2011 của TRI là âm 262,54 tỷ đồng.

PVR - CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam: CTCP PVI đăng ký mua bán 2 triệu cổ phiếu PVR từ 3/11 đến 30/12.

Hiện PVI đang sở hữu 4,35 triệu cổ phiếu, tương đương 8,19% số cổ phiếu PVR đang lưu hành. Đóng cửa phiên hôm nay 2/11, cổ phiếu PVR là 7.900 đồng/cổ phiếu.

BIC - Tổng CTCP bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam: Đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu quỹ từ 11/11/2011 đến 31/1/2012.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (2/11), giá cổ phiếu của BIC đạt 6.000 đồng/cổ phiếu, tăng 1,7% so với phiên giao dịch trước đó.

GiaDinh Bank - Ngân hàng TMCP Gia Định: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường xin ý kiến đổi tên thành ngân hàng Bản Việt.

Theo nguồn tin của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, một nhóm cổ đông đã mua với tỷ lệ tối thiểu 30% vốn điều lệ của GiaDinhBank. Cổ đông lớn nhất của GiaDinhBank là Vietcombank cũng đã cơ bản hoàn tất thương vụ bán hết 30% vốn cho một số cổ đông.

Nguồn DVT.vn