KTĐT - Để phục vụ công tác đại tu nâng cấp lưới điện, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội sẽ cắt điện một số đường dây, do vậy một số khu vực sau đây sẽ bị mất điện:

Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch

Công ty Điện lực Hoài Đức: Từ 5h0-18h0: Xã Đức Giang; Xã Kim Chung; Xã Sơn Đồng; 1 phần Xã Di Trạch; Xã Tiền Yên; Xã Vân Côn; 1 phần Xã Lại Yên; 1 phần Xã An Khánh; 1 phần Xã Vân Canh.

Lịch Cắt điện điều tiết: Không có